Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN - Akademik Hayatı

     1939 da edebiyat fakültesini bitirerek, Samsun Lisesi'nde edebiyat öğretmeni oldu. Burada 19 Mayıs Dergisinin başına geçti. İzmir Lisesi'nin öğretmenlik yıllarında Fikirler Dergisi ile Yeni Asır Gazetesi'nde yazdı. 1945' te " Fuzüli-Muhiti,Hyatı ve Şahsiyeti "adlı eseriyle " Pekiyi " derecesi alarak Türkiye'nin üçüncü  " Edebiyat Doktoru " ünvanına sahip oldu. Değişik yerlerde görev aldıktan sonra 1947' de İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat şubesi, Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü, Metinler Şerhi ve Osmanlı Edebiyatı'na doktor asistan olarak atandı.

      İlmi araştırmalar için 1948 de Fransa'ya gitti 1950' de Fransa!da Sorbonne Üniversitesi, Hocaları Hazırlama ve Olgunlaştırma Yüksek Okulundan ve dünya çapındaki Fonetik Enstitüsü'nden diploma aldı.Dünyanın sayılı kütüphanelerinden biri olan Fransız Milli Kütüphanesi'nde bulunan birçok  önemli Türk el yazmalarının örneklerinden yararlandı Fransada bir yandan fransızcasını ilerletirken  diğer taraftan Arapça, Farsça ve İngilizceye çalıştı.Zaten Arapça ve Farsçası ileri dereceydi. 1952 yılındaFransa'dan döndükten sonra doçentlik tezini ikmal ederek Eski Türk Edebiyatı doçenti oldu.Doçentlik tezi " İslam Edebiyatında Kırık Hadis " tir. İlk olarak İstanbul Üniversitesi'nde " Mukayeseli Edebiyat " dersi okuttu. Halk edebiyatıkürsüsünü kurdu.1952-1963 yılları arasında Eski Türk Edebiyatı profesörü olarak hizmete devam eden Prof. Karahan, 70 yaşını doldurarak emekli olduğu 1 Ocak 1983 tarihine kadar Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü Başkanlığını 15 yıl yürüttü. © Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Kütüphanesi 2012 | Adres: Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Caddesi Vali Konağı Karşısı Yenişehir / Şanlıurfa | PFX: +90 414 314 07 00