Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN - Eserleri

Yayınlanmış Eserlerinden Bazıları

 • Güneşin Doğduğu Yurt, İzmir, 1934
 • Fuzuli-Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti, İstanbul, 1949-Ankara, 1989, 1995
 • Nabi, İstanbul, 1953, 1967-Genişletilmiş son baskı, Ankara, 1987
 • Nef'i, İstanbul, 1954, 1967-Genişletilmiş son baskı, İstanbul, 1986
 • İslam-Türk Edebiyatı'nda Kırk Hadis, İstanbul, 1965
 • Fatih, Şair Avni, İstanbul, 1954
 • Öğretim Mesleği Dünya Kongresi..., İstanbul,1965
 • Tercümanü'l-Ümem, İstanbul 1954
 • Kanuni Sultan Süleyman Çağı Şairlerinden Figani ve Divançesi, İstanbul 1966
 • Osmanlı Devleti Tarihi (J.V. Hammer'den...), İstanbul, 1966
 • Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki Ahname Yazmalarından Seçmeler, İstanbul, 1971
 • Dr. Muhammed İkbal ve Eserlerinden Seçmeler, İstanbul, 1974
 • M.Ali Cinnah'a Armağan, İstanbul, 1977
 • Kırk Hadis, İstanbul, 1977, 1979-Dördüncü baskı dört dilde ve tezhibli, Ankara,1986
 • Eski Türk Edebiyatı, İstanbul, 1985, MEB Öğretmen Kitapları Dizgisi, İstanbul, 1988
 • Şirazlı Hafız ve şiirlerinden Seçmeler, Ankara, 1988
 • Şanlıurfa ve GAP Sempozyumu, İstanbul, 1988
 • Urfalı Mehmed Şevket ve Şiirlerinden Seçmeler, Ankara, 1991
 • Les Poest Classiques A L'e Poque De Soliman Le Magnifique, Ankara, 1991


 © Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Kütüphanesi 2012 | Adres: Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Caddesi Vali Konağı Karşısı Yenişehir / Şanlıurfa | PFX: +90 414 314 07 00