Fotokopi Talep Formu
anlurfa dndaki kullanclarn kitaplardan yararlanmalarn salamak amacyla Ktphanemiz tarafndan fotokopi hizmeti verilmektedir.
  • 5846 SAYILI FKR VE SANAT ESERLER KANUNU'NUN 22. MADDES GERE ESERN TAMAMININ FOTOKOPS GNDERLEMEMEKTEDR. BU NEDENLE STEM OLDUUNUZ SAYFA ARALIINI BELRTMENZ GEREKMEKTEDR
  • Fotokopi talep etmek iin: ana sayfada bulunan Ktalog Taramas 'na girip ilgili kitaplarn knye bilgilerine ulamalsnz.
  • Aradnz konu ile ilgili tespit ettiiniz kitaplarn yer numarasn, yazar adn, yayn tarihini varsa basm bilgisini okuyucu@mkutup.gov.tr adresine e-posta olarak gnderiniz.
  • lgili kitaplardan, yerinde olmayan varsa bu duruma ilikin n bilgi (kayp) ve kitaplarn hesaplanan fotokopi creti size e-posta ile bildirilecektir. Size bildirilen creti posta eki hesabna yatrnz.
  • Dekontu "414 314 07 00" nolu faks' a (ak adresinizi ve telefon numaranz belirterek) gnderiniz. Kontrol edilmek zere faks ektiinize dair bize tekrar e-posta gnderiniz.
  • Tm ilemler tamamlandktan sonra istediiniz kitaplara ait fotokopiler demeli olarak faksta belirttiiniz adrese kargo ile gnderilecektir.
  • Kullanclar bir defada en fazla 6 adet kitabn fotokopisini isteyebilirler. Ancak bu fotokopilerin 15/012/1951 tarihli ve 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri kanununa aykr olarak ticari amala kullanlmas kesinlikle yasaktr.
  • 5846 Sayl Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu' nun 22. maddesi gerei eserin tamamnn fotokopisi gnderilememektedir. Bu nedenle istemi olduunuz sayfa araln belirtmeniz gerekmektedir.
Adnz : Soyadnz :
Kitabn Yer Numaras (Yl/Harf/Numara) :
Kitabn Ad :
Kitabn Yazar : Cilt No :
Sayfa Aral :
E-Mail Adresiniz :


 © Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Kütüphanesi 2012 | Adres: Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Caddesi Vali Konağı Karşısı Yenişehir / Şanlıurfa | PFX: +90 414 314 07 00