Osmanlıca Kursları
03.02.2013 07:04

Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Kütüphanesinde Osmanlıca kursları başlıyor.     

 

TYB Şanlıurfa Şubesi ve Abdülkadir Karahan Kütüphanesi Osmanlıca Topluluğunun ortaklaşa düzenlediği Osmanlıca Kursu 30 Ocak 2013 tarihinde başlamıştır.  Kurs günleri; Çaraşamba ve Perşembe günleri saat 17.00'dedir.

2005 senesinde başlayan Osmanlı Türkçesi kurslarında Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinlerin okunması, kelimelerin telaffuz ve anlamları ile gramer kaideleri öğretilmektedir. Kurslar, işlenen konularla ilgili etraflı, edebî, târihî, ve kültürel bilgilerin verildiği seminerler hâlinde yapılmaktadır. Osmanlı Türkçesi Kursları başlangıç ve ilerletme olmak üzere iki ayrı kurs olarak verilmektedir.

İlerletme kursu  Osmanlıca tarih belgelerinin okunması şeklindedir. Bu kurs kültür tarihçisi-eğitimci-yazar Mahmut Karakaş tarafından verilmektedir.  eğitimci-Yazar Eyyüp Azlal ise  Osmanlıca Başlangıç kursunu vermektedir. Osmanlıca başlangıç kursunda harflerin birleşimi, Osmanlıca'da Türkçe kelimelerin kaideleri, Arapça Kelimelerin kaideleri ve Farsça kelimelerin kaidelerinden sonra Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Osmanlıca aslından Safahat adlı eseri okutulmaktadır.

İrtibat için

www.karahankutuphanesi.gov.tr

Tel : 04143140700 © Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Kütüphanesi 2012 | Adres: Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Caddesi Vali Konağı Karşısı Yenişehir / Şanlıurfa | PFX: +90 414 314 07 00