Karahan Hoca, Doğumunun 100. Yılında Anılıyor
29.04.2014 11:18
Türk Dil Kurumu, Harran Üniversitesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesinin ortaklaşa olarak düzenlediği Kütüphanemizin Kurucusu  Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN’ın 100. Doğum yıldönümü vesilesi ile 5-6 Mayıs 2014 tarihlerinde Şanlıurfa’da III. Milletlerarası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu düzenliyor. Sempozyum öncesi Karahan Hoca'nın 100. Yılı Fotoğraf sergisi ve Kitaplarından oluşan bir kitap sergisi de düzenlenecek. Sempozyum'a Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Numan Kurtulmuş ile birlikte Karahan Hocamızın kızı Şanlıurfa Milletvekili Doç.Dr.Zeynep Karahan Uslu da  da iştirak edecek..
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde yapılacak olan sempozyuma katılacak bilim adamları ve bildiri başlıkları şöyle:
 
Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ “Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN’ın Akademik Hayatı Üzerine”
 
Eyyüp AZLAL “Abdülkadir KARAHAN’ın Urfalı Şair Şevket ve Şiirleri Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme”
 
Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN “Edebiyatta Dil Kullanımı”
 
Prof. Dr. Mahmut KAPLAN “Vatikan Kütüphanesindeki Türkçe ve Diğer Dillerdeki Lügatler”
 
Prof. Dr. Mehmet ASLAN “Bir Dil Ustalığı: Ziver Paşa’nın Mensur Lugazları ve Çözümleri”
 
Doç. Dr. Kudret ALTUN “Bologna-Marsigli Yazmalarından Nadide Bir Eser: Yeniçeri Nişanları”
 
Doç. Dr. Vildan SERDAROÐLU “Sergüzeştnâme’sinde Dil ve Üslûp Özellikleri”
 
Prof. Dr. Ahmet Atilla ŞENTÜRK “Kafiyeler Işığında Edebî Metinlerdeki Arapça ve Farsça Kelimelerin Fonetiği”
 
Doç. Dr. Kaplan ÜSTÜNER “Millî Kütüphanede Bulunan A. 1793 Numaralı Şiir Mecmuasının Tanıtımı”
 
Yrd. Doç. Dr. Sadık ARMUTLU “Klasik Türk Edebiyatında Şem’ ü Pervane Mesnevîleri; Lamiî Çelebi’nin Şem ü Pervane Örneği”
 
Doç. Dr. İsrafil BABACAN “Sebk-i Hindî Şiirinin Dilinde Soyutlaşma ve Mecazlaşma”
 
Prof. Dr. Kemal YAVUZ “Nabi’nin Meşhur Naati Üzerine Düşünceler”
 
Prof. Dr. İlhan GENÇ “Metin Şerhinde Bağlamın İşlevi”
 
Prof. Dr. Ahmet KARTAL “İham ve Tevriye Sanatlarına Eleştirel Bir Bakış”
 
Michael Douglas SHERİDAN “Kültürel ve Toplumsal Tarih Açısından Nef’î’nin Sihâm-ı Kazâ’sı: Etmekçizâde Ahmed Paşa Örneği”
 
Doç. Dr. Şerife YALÇINKAYA “Nabi’nin Dil ve Üslupta Yenilik Arayışı”
 
Prof. Dr. Cihan OKUYUCU “Bosna’lı İntizamî ve Tuhfetü’l-ihvân’ı”
 
Prof. Dr. Azmi BİLGİN “Şemail Tercümelerinde Hz. Peygamber’in Vasıfları”
 
Doç. Dr. Mehmet Mahur TULUM “Nevaî’den Mevrus Çiçek Dürbünü”
 
Doç. Dr. Ekrem BEKTAŞ “Urfalı Divan Şairleri Üzerine Bir Değerlendirme”
 
Prof. Dr. Çetin DERDİYOK “Ahmedî Divanında “Bu Resme” Söylemi Üzerine”
 
Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ “Fuzulî’nin Şiir Dilinde Paralel Söyleyişler”
 
Doç. Dr. İsrafil BABACAN “Sebk-i Hindî Şiirinin Dilinde Soyutlaşma ve Mecazlaşma”
 
Prof. Dr. Muhammet Nur DOÐAN “Nef’î Neden Çarh İle Söyleşmiyor?”
 
Prof. Dr. Esat HARMANCI “Mütercimin Tasarrufları Bağlamında Tercüme Meselesi: Molla Cami - Çakeri Örneği”
 
Prof. Dr. İbrahim DELİCE “Nabi’nin Gazellerinde Öne Çıkan Dil Yapıları”
 
Arş. Gör. Dr. Esra EGÜZ “Bazı Seyyahların Osmanlı Dönemi Türk Dili ve Edebiyatına Dair Gözlem ve Düşünceleri”
 
Arş.Gör. Dr. Gülçin TANRIBUYURDU  “Klasik Türk Edebiyatında Bir Sembol Dili Olarak Kına”
 
Arş. Gör. Süreyya PEKŞEN “Emrî Divanı’nda Yer Alan Bazı Halk İnanışları”

  © Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Kütüphanesi 2012 | Adres: Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Caddesi Vali Konağı Karşısı Yenişehir / Şanlıurfa | PFX: +90 414 314 07 00