Tarihçe

Kütüphane Şanlıurfa'nın yetiştirdiği ilim adamlarından Prof. Dr. Abdulkadir Karahan'ın 29.05.1992 tarihinde bağışladığı kitaplardan kurulmuştur.. Bu bağış sözleşmesinde

"Ben Prof. Dr. Abdulkadir Karahan;

Peygamberler şehri Urfa'nın yetiştirmiş olduğu bir fert olarak bugün bulunduğum noktaya gelmemde büyük pay sahibi olan Şanlıurfa'ya ve oranın insanlarına faydalı olabilmek; GAP'ın tamamlanıp eski Mezopotamya (Irmaklar arası) kültürünün temelleri üzerine kurulu Urfa Şehrinin ve bütün Güneydoğu Anadolu'nun maddi ve manevi sahada yeniden canlanması sürecinde belli bir ölçüde katkımızın olması düşünceleriyle;

Uzun yıllar boyunca gerek akademik kariyerim ve gerekse ilmi sahadaki çalışmalarım neticesi mamelekime dahil bulunan

kitaplarımdan Şanlıurfa Valiliği Özel İdare Müdürlüğü'ne bağışladım"

Denilerek vakıf gayesi anlatılmıştır.

Kütüphane, Şanlıurfa'nın üniversiteye yönelik en kapsamlı ve tek sosyal bilimler araştırma kütüphanesidir. Kütüphanede 10.000 kitap ve 150 çeşide varan süreli yayın bulunmaktadır. Genellikle edebiyat tarihi, dini ve sosyal bilimleri kapsayan kitaplar mevcuttur. Harran Üniversitesi öğrencileri ve çevre illerdeki üniversiteler  Kütüphaneyi çeşitli yönlerden seminer çalışması olarak incelemişlerdir.

Konfüçyüs; "İstediğim kitap dolu bir bina ve çiçek dolu bir bahçedir" demiştir. Kütüphanemiz bu söze göre Konfüçyüs'ü kıskandıracak bir yapıdadır.    

  © Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Kütüphanesi 2012 | Adres: Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Caddesi Vali Konağı Karşısı Yenişehir / Şanlıurfa | PFX: +90 414 314 07 00