Kütüphanemiz

 

 

        Kütüphane Şanlıurfa'nın yetiştirdiği ilim adamlarından Prof. Dr. Abdulkadir Karahan'ın 29.05.1992 tarihinde bağışladığı kitaplardan kurulmuştur. Bu bağış sözleşmesinde :

 

"Ben Prof. Dr. Abdulkadir Karahan;

Peygamberler şehri Urfa'nın yetiştirmiş olduğu bir fert olarak bugün bulunduğum noktaya gelmemde büyük pay sahibi olan Şanlıurfa'ya ve oranın insanlarına faydalı olabilmek; GAP'ın tamamlanıp eski Mezopotamya (Irmaklar arası) kültürünün temelleri üzerine kurulu Urfa Şehrinin ve bütün Güneydoğu Anadolu'nun maddi ve manevi sahada yeniden canlanması sürecinde belli bir ölçüde katkımızın olması düşünceleriyle; uzun yıllar boyunca gerek akademik kariyerim ve gerekse ilmi sahadaki çalışmalarım neticesi mamelekime dahil bulunan kitaplarımdan Şanlıurfa Valiliği Özel İdare Müdürlüğü'ne bağışladım" denilerek vakıf gayesi anlatılmıştır.

         Kütüphane, Şanlıurfa'nın üniversiteye yönelik en kapsamlı ve tek sosyal bilimler araştırma kütüphanesidir. Kütüphanede 9.000 kitap ve 150 çeşide varan süreli yayın bulunmaktadır. Genellikle edebiyat tarihi, dini ve sosyal bilimleri kapsayan kitaplar mevcuttur. Harran Üniversitesi öğrencileri ve çevre illerdeki üniversiteler  kütüphaneyi çeşitli yönlerden seminer çalışması olarak incelemişlerdir.

Konfüçyüs; "İstediğim kitap dolu bir bina ve çiçek dolu bir bahçedir" demiştir. Kütüphanemiz bu söze göre Konfüçyüs'ü kıskandıracak bir yapıdadır.

 

Çalışma Şekli :

 

            Abdülkadir Karahan Kütüphanesi, valiliğimizin  yayımladığı genelgeler doğrultusunda, haftada beş gün açıktır.

 

Çalışma Saatleri :  :  08.00-17.00

Açık Günler  : Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma

 

Hizmet Bölümlerimiz :

 

            Kütüphane hizmetleri genelde okuyucu ve teknik hizmetler olarak iki kategoride ele alınır. Kütüphane okuyucusu ile doğrudan ilişki kurmayı gerektiren her işlem okuyucu hizmetleri diğer işlemler ise teknik hizmetler olarak değerlendirilir.

 

A- Teknik Hizmetler :

 

       Teknik hizmet işlemlerinin amacı kitap seçimi İstatistik verileri tutmak, okuyucu kullanımı için materyal sağlamak ve sağlanan materyali hazır hale getirmektir. Bu sürecin aşamaları ise :

 

1-      Sağlama Bölümü (Kütüphane materyalinin satın alınması, kazandırılması )

2-      Katalog Bölümü ( Okuyucuların kullanabilmesi için materyallerin düzenlenmesi ve işlenmesi ile kütüphane koleksiyonuna erişimi sağlayan kayıtların tutulması).

 Teknik hizmetler sorumlusu ( Kütüphaneci) : Volkan KIRLI

 

B- Okuyucu Hizmetleri : 

 

           Kütüphanemiz yüksek ihtisas kütüphanesi olduğu için ekseri üniversite öğrencileri, öğretmenler ve öğretim görevlilerinin  yararlanma işlevini yerine getiren bölümler ve bu aşamada okuyuculara rehberlik yapan kütüphaneci.

 

C- İDARİ HİZMETLER

 Bina Durumu

A)     :Kütüphane binamız Şanlıurfa Valiliği  tarafından yaptırılmış olup, mülkiyeti İl Özel İdaresine  aittir. 1871 M’2ik alana sahip olan Kütüphanemiz binası , 5 oda , 3 salonu olan kaloriferli modern bir tesis olup, hizmet vermektedir.

B)      Müze Binamız, Kütüphanenin üst katı olup  3 Oda ve İki sergi salonu yer almaktadır.

İdare :

Kütüphane sorumlusu :  Eyüp AZLAL

Kütüphaneci :  Volkan KIRLI

Bilgisayar İşletmeni :  Yakup DÜNDAR

Personel :  Mehmet ASLAN

Personel :  Mehmet Can KARCI

 

 İletişim Bilgilerimiz :

 

Adres: Prof. Dr. Abdulkadir Karahan  Caddesi, Vali Konağı Karşısı Yenişehir / Şanlıurfa

Tel: +90 414 314 07 00

web: http://www.karahankutuphanesi.gov.tr

e-mail: bilgi@karahankutuphanesi.gov.tr

  © Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Kütüphanesi 2012 | Adres: Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Caddesi Vali Konağı Karşısı Yenişehir / Şanlıurfa | PFX: +90 414 314 07 00